MENU

Regulamin wynajmu

Regulamin rezerwacji i wynajmu domku Zacna Chata


Adres:
Zacna Chata
Półrzeczki 242, 34-643 Jurków


§ 1 Ogólne warunki

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domku.
Wyjaśnienie następujących pojęć:


§ 2 Zasady rezerwacji

Wstępnej rezerwacji dokonuje się poprzez stronę internetową www.zacna-chata.pl lub telefonicznie tel. +48 515 074 094 podając następujące dane:

Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia rezerwacji, klient zobowiązany jest w ciągu 2 dni do dokonania wpłaty zadatku. Wpłata dokonywana na numer rachunku: PL 32 1050 1605 1000 0091 4945 0141.

Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez wynajmującego .W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia 30% zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.


§ 3 Odwołanie rezerwacji

 1. Wynajmujący są uprawnieni do odwołania rezerwacji w sezonie I i II w terminie do 60 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. W przypadku pobytów w sezonie III i IV termin ten jest zwiększony do 75ciu dni.
  UWAGA! Zamknięcie obiektu z przyczyn "Pandemii", przedstawienie potwierdzenia odbywania kwarantanny, bądź izolacji domowej przez rezerwującego, powoduje całkowity zwrot zadatku lub na życzenie wynajmującego istnieje możliwość zmiany terminu.
 2. Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni (sezon I i II) lub 75 dni (sezon III i IV) przed planowanym przyjazdem dopuszczalne jest jedynie za zapłatą odstępnego w wysokości 30% opłaty za pobyt.
 3. Właściciel uprawiony jest do dokonania potrącenia należności, o której mowa w ust.2 z kwotą zadatku, o której mowa w § 2.§ 4 Warunki płatności

Opłata za pobyt pozostała do zapłaty po uwzględnieniu kwoty zadatku, o której mowa w &2 ust.2 dokonywana jest najpóźniej w dniu przyjazdu i wyłącznie w postaci gotówki. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 700zł w postaci gotówki, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku.
W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.


§ 5 Zakwaterowane oraz wykwaterowanie


§ 6 Zasady pobytu

 1. Uprzejmie prosimy o nie przestawianie mebli. Może to spowodować niepotrzebne szkody, a także może doprowadzić do zniszczenia mebli i podłóg. Zarządca domu może obciążyć Państwa opłatą, jeśli którykolwiek z mebli został przeniesiony lub powstały szkody spowodowane przesuwaniem go.
 2. Wszystkie i każdego rodzaju wycieki(powodzie)powodują uszkodzenie podłogi oraz sprzętu i wyposażenia. Goście są odpowiedzialni za wszelkie szkody wyrządzone w takiej sytuacji. Zostaną Państwo obciążeni wszelkimi kosztami naprawy ,nawet jeżeli już opuściliście Państwo obiekt.
 3. W okresie pobytu za powstałe szkody i zniszczenia, goście ponoszą odpowiedzialność majątkową. Wszelkie usterki, zniszczenia prosimy zgłaszać właścicielom domu.
 4. Prosimy nie używać otwartego ognia (świeczek, lamp naftowych i własnych kuchenek).
 5. Prosimy nie używać klimatyzatora podczas gdy okna w domku są otwarte.
 6. Całkowity zakaz palenia tytoniu w domku. Wolno palić tylko na zewnątrz.
 7. Drewno do grillowania pierwsza skrzynka jest gratis, każda kolejna 30zł.
 8. Po zakończeniu grillowania należy zagasić ogień, a kończąc pobyt należy wyczyścić grilla.
 9. Nie akceptujemy zwierząt.
 10. Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domku.
 11. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące domek.
 12. Wychodząc należy sprawdzić, czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.
 13. W przypadku nie przestrzegania regulaminu właściciel domku może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez najmującego.
 14. Właściciel zobowiązuje się zapewnić gościom pościel.
 15. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 16. Teren Zacnej Chaty jest ogrodzony i monitorowany z 3 miejscami postojowymi. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu.
 17. Dostęp do strefy SPA (jacuzzi ) jest nielimitowany. 
  Zabrania się korzystania z jacuzzi podczas obfitych opadów deszczu i śniegu, szczególnie podczas burzy. Zabrania się spożywania posiłków i napoi podczas korzystania z jacuzzi. Przed wejściem do jacuzzi należy skorzystać z prysznica. Dzieci mogą korzystać z jacuzzi tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Pod nieobecność osób korzystających z jacuzzi pokrywa termiczna ma być zamknięta. Zastrzega się prawa do kontroli co 2 dni stanu jakości wody (dodania odpowiedniej chemii w celu utrzymania czystości oraz utrzymania poziomu wody).
  Gość będący w stanie nietrzeźwości albo w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub środka odurzającego, nie może korzystać z jacuzzi, pod rygorem braku odpowiedzialności za strony właściciela domku za ewentualne zdarzenia z udziałem takiej osoby.
  Pozostawienie otwartej pokrywy lub zabrudzenie wody w jacuzzi (wylane ciecze, jedzenie, trawa, błoto) wiąże się z czasowym unieruchomieniem urządzenia i skutkuje całkowitą utratą kaucji.
 18. Dzieci korzystające z placu zabaw wyłącznie pod opieką dorosłych, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za osoby korzystające z placu zabaw.
 19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. brakiem prądu.
 20. Nie przyjmujemy grup z pracy, młodzieży, na pobyt związane z imprezami.


§ 7 Postanowienia końcowe

Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami!


Zacna Chata
Półrzeczki 242, 34-643 Jurków

Geodezja Kamil Tomera
ul. Słowackiego 21C,
43-252 Golasowice
NIP: 6381736102

Telefon:+48 515 074 094
Email:kontakt@zacna-chata.pl

IMG
 • Zgoda
 • Szczegóły
 • O plikach Cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie

Stosujemy pliki cookie do personalizacji treści i reklam, oferowania funkcji społecznościowych oraz analizy ruchu na naszej stronie. Dane dotyczące korzystania z naszej witryny udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im przekazałeś lub które zebrali podczas korzystania z ich usług.